Codul Etic AHTR

codul etic ahtr

ASOCIAȚIA DE HIPNOZĂ ȘI TERAPIE PRIN REGRESIE (denumită în continuarea acestui document AHTR) este dedicată promovării și menținerii celor mai înalte standarde profesionale în practicarea hipnozei în scopuri clinice, sau didactice și în diseminarea informațiilor privind hipnoza.

Toți membrii ASOCIAȚIEI DE HIPNOZĂ ȘI TERAPIE PRIN REGRESIE au obligația să respecte următoarele prevederi, ce constituie Codul Etic:

 1. Toți membrii AHTR sunt profesioniști și, în ceea ce privește utilizarea hipnozei, ei trebuie să respecte strict standardele cerute de profesia lor.
 2. Atunci când utilizează hipnoterapia, membrii AHTR trebuie să acorde întotdeauna prioritate bunăstării clientului.
 3. Să păstreze confidențialitate strictă cu privire la clienți și la tratamentul acestora, cu excepția cazului în care se primește permisiunea scrisă de la client sau este solicitat prin ordin judecătoresc să divulge informații de natură confidențială sau sub cerința legală ca atunci când se suspectează abuz, neglijare sau violență față de un copil sau un vârstnic adult
 4. Practică în limita cunoștințelor și a competențelor profesionale recunoscute și în conformitate cu pregătirea proprie.
 5. Să informeze fiecare client că acest tip de terapie nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul, îngrijirea și consilierea personalului medical specializat.
 6. Să fie conștienți de propriile limitări și ori de câte ori este cazul, să fie pregătiți să trimită un client către un alt practicant (indiferent de disciplină)  care ar putea oferi un tratament adecvat
 7. Să-și mențină sau să își îmbunătățească permanent nivelul de cunoștințe și competențe profesionale prin efectuarea unei formări continue formale, studiu individual și prin informare permanentă privind  cercetările  și dezvoltarea în domeniul hipnoterapiei.
 8. Să se asigure că ori de câte ori un client caută asistență pentru ameliorarea simptomelor de sănătate fizică și mentală,  clientul este sfătuit să contacteze un medic autorizat sau un specialist în sănătate mintală, cu excepția cazului în care a făcut deja acest lucru.
 9. Cooperează cu alți practicieni (indiferent de disciplină ) acolo unde  consideră că acest lucru este în  interesul superior al clientului, cu condiția obținerii prealabile a acordului clientului.
 10. Se obligă că niciodată nu vor oferi unui client, cu bună știință, sfaturi care intră în conflict sau sunt contrare indicațiilor date de către medicul curant sau specialistul în sănătate mintală al clientului.
 11. Se asigură că informațiile, notele și înregistrările clienților sunt păstrate în siguranță și sunt confidențiale.
 12. Obține permisiunea (de preferat în scris) de la client (sau, dacă este cazul, părinții sau tutorele legal al clientului) înainte de a înregistra sesiunile clientului sau de a discuta despre cazul particular al acestuia cu orice persoană.
 13. Obține permisiunea scrisă de la client (sau, dacă este cazul, părinții sau tutorele legal al clientului) înainte de a folosi informațiile din  sesiunile clientului în scopuri de promovare sau în studii clinice. Se asigură că aceste informații sunt perfect anonimizate.
 14. Obține întotdeauna consimțământul scris al unui adult (de exemplu, părinte sau tutore legal) înainte de a efectua un tratament cu clienți care sunt fie sub vârsta majoratului sau sunt clasificați ca având nevoi speciale 
 15. Ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura siguranța clientului și a oricărei persoane care îl poate însoți.
 16. Se asigură  că locul de muncă și toate facilitățile oferite atât clienților, cât și însoțitorilor lor vor fi din toate punctele de vedere adecvate pentru serviciul oferit.
 17. Se abține întotdeauna de la utilizarea poziției sale de încredere (prin  exploatarea clientul: emoțional, sexual, financiar sau în orice alt mod).
 18. Să se asigure că durata terapiei este în concordanță cu interesul clientului și cea mai bună îngrijire acordată acestuia de către terapeutul curant, în limitele competențelor acestuia.  
 19. În cazul se află în situații ce sunt sau pot fi definite ca și conflicte de interes, practicianul încetează tratamentul și îl direcționează pe client către un alt practician, imediat după constatarea conflictului de interese. 
 20. Să dezvăluie clienților, la cerere, detalii complete despre toate calitățile de membru relevante, instruirea, experiența, calificările și căile adecvate de reclamație. (Informează clientul că reclamațiile pot fi adresate AHTR pe adresa de email office@hipnoză-regresie.ro)
 21. Nu pretinde că deține calificări specifice, cu excepția cazului în care deține dovezi  justificate. Niciun practicant nu va folosi titlul de „doctor”  sau „doctor-psiholog” într-un mod care poate induce în eroare orice membru al publicului să creadă că este calificat medical, dacă nu are aceste calificări.
 22. Explică pe deplin clienților, de preferință în scris, înainte de orice tratament, nivelurile taxelor, condițiile de plată precise și eventualele taxe care ar putea fi impuse pentru neprezentare sau rezervări anulate.
 23. Să prezinte toate serviciile și produsele într-un mod neechivoc (pentru a include orice limitări și rezultate realiste ale tratamentului) și să se asigure că clientul păstrează controlul complet asupra deciziei de a achiziționa astfel de servicii sau produse.
 24. Să nu discrimineze niciodată vreun client din orice motiv: rasa, culoarea, religie, dizabilitatea, orientarea sexuală, credințele politice etc. (cu excepția clienților ale căror afecțiuni sau condiții reprezintă contraindicații pentru acest tip de terapie).