Cum pot deveni membru AHTR

cum pot deveni membru

Membru al AHTR poate fi orice persoană fizică sau juridică, conform legislaţiei în vigoare, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul hipnozei, terapiei prin regresie sau în domenii de activitate conexe, dorește să participe la realizarea obiectivelor asociației și se obligă să respecte Statutul asociației, și care îndeplinește condițiile stabilite de AHTR.

AHTR are în componența sa:

 • Membru certificat – persoane care au urmat cursurile de formare acreditate de AHTR, au finalizat supervizarea post-formare și activează ca terapeuți în domeniul hipnozei și al terapiei prin regresie.
 • Membru afiliat – persoane care au urmat cursuri de formare acreditate de AHTR și nu au finalizat supervizarea post-formare.

Pentru a deveni membru al asociației trebuie să:

 • soliciți înscrierea completând formularul de înscriere, și depui online documente doveditoare 
 •  odată cu completarea și semnarea formularului de înscriere,  te obligi să respecți prevederile  Statutului și  Codului etic al AHTR 
 • cererea este trimisă online pe adresa office@hipnoză-regresie.ro 
 • să plătești taxa de înscriere – după primirea aprobării dosarului administrativ.

Pentru păstrarea calității de membru al AHTR, trebuie să:

 • să plătești taxa anuală (stabilită de Colegiul Director al AHTR)
 • să respecti prevederile  Statutului și  Codului etic al AHTR
 • să participi la programe de formare/ evenimente profesionale acreditate de AHTR

(programe de mentorat, programe de supervizare, congrese interne sau internaționale ale organizațiilor profesionale din domeniul Hipnoterapiei sau al Regresiei terapeutice) – lista programelor va fi actualizată anual în primul trimestru al anului în curs și va fi comunicată membrilor activi.

Calitatea de membru al asociației încetează în următoarele situații:

 • ca urmare a desființării asociației;
 • prin excludere, ca urmare a hotărârii Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, în caz de încălcare gravă a prevederilor statutului sau săvârșirea de fapte incompatibile cu obiectivele fundamentale ale asociației sau de natură să aducă prejudicii morale sau materiale acestuia;
 • în caz de neplată a cotizației, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data la care respectivul membru a fost notificat în acest sens de Consiliul Director;
 • la cerere;
 • prin deces.